Grafika – Most common/serious issues of company website

Źródło: Wyniki ankiety przeprowadzonej na grupie 334 badanych, raport Reducing Customer StruggleEconsultancyTealeaf

Oferty dostarcza serwis praca.uxlabs.pl