Grafika – Most common/serious issues of company website

Źródło: Wyniki ankiety przeprowadzonej na grupie 334 badanych, raport Reducing Customer StruggleEconsultancyTealeaf

Chcesz pracować w zawodzie? Aktualne oferty:
Oferty dostarcza serwis praca.uxlabs.pl