Cyfrowo wykluczeni – krótka relacja

W ostatnią środę, 23 czerwca 2010 r. w Warszawie odbyła się konferencja “Cyfrowo wykluczeni” organizowana przez fundację Widzialni.

Z przyczyn zawodowych, byłem obecny tylko na jej części, dlatego też moja recenzja ograniczy się do następujących prelekcji:

 1. “Społeczeństwo równych szans – dostęp osób niewidomych do informacji, edukacji, zatrudnienia, kultury w Europejskim Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym”, Anna Woźniak – Szymańska, Prezes Polskiego Związku Niewidomych
 2. “Internet a osoby głuche”, Tomasz Smakowski, Polski Związek Głuchych
 3. Wystąpienie: Mirosław Wróblewski, Dyrektor Zespołu Prawa Konstytucyjnego i Międzynarodowego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich
 4. “Cyfrowa przestrzeń głuchoniewidomych”, Grzegorz Kozłowski, przewodniczący Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym
 5. Wystąpienie: Alina Wojtowicz – Pomierna, Zastępca Dyrektora Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych

Bardzo istotne jest, że konferencja w ogóle się odbyła. Ważne jest też, że uczestniczyli w niej przedstawiciele rządu i ministerstw. Na tym jednak, pozytywy się kończą. Uderzający jest brak działań, brak wiedzy i brak koordynacji na rzecz zwiększenia dostępności serwisów internetowych (i nie tylko) w Polsce. Zdumiewające jest, że tak wiele przedstawicieli rządu i organizacji pozarządowych (NGO) przestawia myślenie życzeniowe.

Lekko niepokojące było wystąpienie p. Aliny Wojtowicz – Pomiernej, z Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. O ile przedstawione dane były ciekawe (zwłaszcza, że badania dotyczące wykluczenia przeprowadzono na dużej grupie badanych), to brakowało w nim jednej podstawowej rzeczy – informacji o tym – co biuro robi, aby walczyć z wykluczeniem.
Co z tego, że wiemy że 3/4 mieszkańców wsi korzysta z Internetu rzadko lub nigdy, jeśli brakuje informacji co można zrobić aby to zmienić? I czy coś się w ogóle z tym dzieje?

Przemówienie p. Anna Woźniak – Szymańska, Prezeski Polskiego Związku Niewidomych również nie napełniało optymizmem. Rozumiem, że celem PZN jest przeforsowanie korzystnych ustaw związanych z rynkiem pracy (z czym się jak nabardziej zgadzam), ale ciężko jest oczekiwać, że “dostępność będzie kwestią dobrej woli”. Niestety, aby ta dobra wola została okazana, potrzebna jest edukacja, edukacja i jeszcze raz edukacja – osób tym zainteresowanych – czyli instytucji rządowych, kultury i biznesu.

Pocieszające było wystąpienie przestawiciela Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Poza informacjami związanymi z typowymi przejawami dyskryminacji – p. Mirosław Wróblewski poinformował o opracowaniu w ramach Biura Rzecznika raportu “Dostępność witryn internetowych instytucji publicznych dla osób niewidomych”. Jako że architektura informacji w serwisie BRPO jest niedoskonała podaję bezpośredni odnośnik do raportu (lokalna kopia). Sam raport przeszedł prawie niezauważony w polskiej sieci – a szkoda. Oby takich incjatyw było więcej.

Z kolei przestawiciele fundacji poinformowali o podpisaniu z Telewizją Polską umowy partnerskiej – “Telewizja bez Barier”, na rzecz zwiększenia dostępności:

Przystąpienie TVP do Partnerstwa „Telewizja bez Barier” to element wypełniania przez naszą stację misji nadawcy publicznego, która polega m.in. na równoprawnym traktowaniu przez media publiczne wszystkich potencjalnych widzów, w tym szczególnie osób niepełnosprawnych. TVP dołoży wszelkich starań, aby ci odbiorcy mieli jak największe szanse dostępu do nowoczesnych technologii XXI wieku.

Pomimo moich krytycznych uwag, dziękuję członkom Fundacji Widzialni za zorganizowania konferencji która porusza tak istotny i ważny z punktu widzenia równości społecznej temat. Mam nadzieję, że kolejne edycje imprezy będą połączone z warsztatami, na których przedstawiciele administracji publicznej będą mogli uzyskać wiedzę na temat dostępności serwisów internetowych.

Jeśli ktoś z czytelników był obecny na pozostałych prelekcjach – proszę o kontakt.

Chcesz pracować w zawodzie? Aktualne oferty:
Oferty dostarcza serwis praca.uxlabs.pl

Comments

 1. Jak wynika z relacji kolegi, jednym z opisywanych badań było: http://www.aktywizacja2.swps.pl/ – tam jest strasznie duża liczba raportów i prezentacji do ściągnięcia, może coś się przyda.

 2. Tomasz Skórski says:

  Wspomniane przeze mnie wyniki, chyba faktycznie pochodziły ze wspomnianego przez Ciebie źródła. Rozpoznaję czwyniki z tej prezentacji: http://www.aktywizacja2.swps.pl/images/stories/dokumenty/prezentacj_wprowadzajaca_2.pdf.

  Swoją drogą – dzięki za linka. To chyba największe badania tego typu, przeprowadzone kiedykolwiek w Polsce.