Magia numerów: Magiczna Piątka Nielsena

Jednym z bardziej popularnych stwierdzeń w świecie badań użyteczności, poza magicznym siedem plus/minus dwa jest Magiczna Piątka Nielsena. Teza ta zakłada że pięcioro użytkowników testu użyteczności jest w stanie wykryć 85 procent (najbardziej oczywistych?) błędów związanych z użytecznością badanego systemu.

Dyskusja na temat słuszności tej tezy ciągnie się już dobre dziesięć lat i należy do tej samej puli tematów co lokalizacja labelek w formularzach i przydatność eyetrackingu w badanach.

Znakomity przegląd historii tej tezy zaprezentował autor książki Measuring the user experience w artykule A Brief History of the Magic Number 5 in Usability Testing: Measuring Usability Blog. Dobrze udokumentowany tekst. Lektura obowiązkowa.

Chcesz pracować w zawodzie? Aktualne oferty:
Oferty dostarcza serwis praca.uxlabs.pl