Krótko – Sześć frameworków do użycia podczas badań terenowych

Metoda AEIOU? POEMS? POSTA? WTF? Czujesz się zagubiony w trakcie badań entograficznych?

Jonathan Hey przygotował przegląd sześciu metod rejestracji zachowania użytkowników w jego naturalnym środowisku wraz z odnośnikami do źródeł naukowych. Artykuł Recording ethnographic observations: Six useful frameworks jest krókim wprowadzeniem dla mało zaawansowanych w temacie takich badań. Do przejrzenia.

Chcesz pracować w zawodzie? Aktualne oferty:
Oferty dostarcza serwis praca.uxlabs.pl