Krótko – Serwisy VOD bez obowiązku zapewniania dostępności

W dniu 28 lutego weszła w życie nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji z 12 października 2012 roku. Zmiana dotyczyła ubjęcia ustawą serwisów video-on-demand (VOD) okresłonych w ustawie poetycką nazwą “audiowizualnych usług medialne na żądanie”. Niestety, nadawcy usług nie są zobowiązani do zapewnienia podpisów, tłumaczy lub innych technologii wspomagających a jedynie zachęcani przez ustawodawcę:

Art. 47g. Podmioty dostarczające audiowizualne usługi medialne na żądanie dążą do stopniowego zapewniania dostępności dostarczanych audycji dla osób niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji narządu wzroku oraz osób niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji narządu słuchu, poprzez wprowadzanie odpowiednich udogodnień, takich jak audiodeskrypcja, napisy oraz tłumaczenie na język migowy.

Korzystając z okazji, warto przyjrzeć się dokumentowi Guidelines on the provision of television access services autorstwa OFCOM (brytyjskiego odpowiednika naszej KRRiT) w konteście zapewnienia dostępności usług telewizyjnych. Polecam. Ciekawa lektura.

Chcesz pracować w zawodzie? Aktualne oferty:
Oferty dostarcza serwis praca.uxlabs.pl