5 rzeczy z badań o e-mailach których nie musisz wiedzieć

  1. 59 procent użytkowników sprawdza pocztę w toalecie.
  2. E-maile konsumują prawie 1/4 czasu w pracy.
  3. 70 procent odpowiedzi na e-mail jest rozpoczynana w ciągu 6 sekund od przesłania, a 85 procent w ciągu dwóch minut.
  4. 60 procent użytkowników poczty elektronicznej sprawdza wiadomości będąc na wakacjach.
  5. Komunikacja emocji poprzez pocztę elekroniczną… nie działa

Te i inne równe krytyczne fakty, możecie znaleźć w artykule Email’s Dark Side: 10 Psychology Studies na PsyBlogu.

A w ogóle to w Gdańsku i w Warszawie odbywa się EmailCamp, na który można się jeszcze zapisać.

Chcesz pracować w zawodzie? Aktualne oferty:
Oferty dostarcza serwis praca.uxlabs.pl