Prezentacja – Dealing with the 7 Attitudes to Accessibility

Źródło: Dealing with the 7 Attitudes to Accessibility, @KimChatterjee, Ruth Ellison

Oferty dostarcza serwis praca.uxlabs.pl