Wdrażanie wzorców projektowych w Yahoo

Standaryzacja i wdrażanie spójnych (nawet w obrębie jednej aplikacji) interfejsów to bolączka wielu zespołów projektowych i deweloperskich.

W 2005 roku, na konferencji ASIS&T IA Summit troje ówcześnych pracowników Yahoo (Matt Leacock, Erin Malone, Chanel Wheeler) zaprezentowało case study wdrożenia wzorców projektowych w ramach swojej firmy i dość precyzyjnie opisali cały proces.

Efektem tej prezentacji jest artykuł Implementing a Pattern Library in the Real World: A Yahoo! Case Study, który pomimo  swojego wieku, nadal jest must-read dla osoby zajmującej się user-experience w zespole projektowym. Polecam.

Poniżej, dwa kluczowe diagramy ze wspomnianego artykułu. Godny uwagi jest też artykuł stworzony w ramach Fluid Project: How to Write a Good Design Pattern.

Source: http://www.leacock.com/patterns/interaction_pattern_wf.pdf

Interaction Pattern Workflow

Source: http://www.leacock.com/patterns/visual_standards_wf.pdf

Visual Standards Workflow

Chcesz pracować w zawodzie? Aktualne oferty:
Oferty dostarcza serwis praca.uxlabs.pl