WCAG2.0 oficjalnie w administracji publicznej! Wreszcie!

Jestem ciekaw, czy 17 maja 2012 roku zostanie w przyszłości uznany za kamień milowy w postrzeganiu dostępności w Polsce. Tydzień temu, w Dzienniku Ustaw pojawiło się Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

W paragrafie 19 rozporządzenia pojawia się następujące zdanie:

W systemie teleinformatycznym podmiotu realizującego zadania publiczne służące prezentacji zasobów informacji należy zapewnić spełnienie przez ten system wymagań Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0), z uwzględnieniem poziomu AA, określonych w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

Z kolei w paragrafie 22 (sic!), znajdujemy stwierdzenie, że serwisy internetowe administracji publicznej, należy dostosować do normy WCAG2.0 w ciągu 3 lat od wejścia rozporządzenia.

Można narzekać, że zmiany dotyczą tylko administracji publicznej, a nie całego polskiego Internetu, że to tylko rozporządzenie, które będzie ignorowane (taka opinia pojawia się między innymi w serwisie prawo.vagla.pl), że to za mało i za późno. Ja się cieszę – wreszcie nadgoniliśmy trochę inne europejskie kraje, gdzie takie wymagania od wielu lat są oczywistością. 

Źródło: Ramy Interoperacyjności i minimalne wymagania opublikowane, Piotr Waglowski, Serwis internetowy Prawo.Vagla.pl oraz Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej

Chcesz pracować w zawodzie? Aktualne oferty:
Oferty dostarcza serwis praca.uxlabs.pl