WCAG 2.0 AA w systemach administracji publicznej!

Wygląda na to, że istnieje szansa, że jeszcze przed tegorocznymi wyborami parlamentarnymi Polska będzie posiadała rozporządzenie prawne, związane z dostępnością stron internetowych urzędów administracji publicznej.

Obecna wersja “Projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych” (lokalna kopia z dnia 22 kwietnia 2011) zakłada w paragrafie 13, że:

§ 13. 1. W systemie teleinformatycznym podmiotu służącym do realizacji zadania publicznego należy zapewnić spełnienie przez ten system wymagań Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0) z uwzględnieniem poziomu AA.

Według informacji Jacka Zadrożnego –  który uczestniczył w konsultacjach z MSWi – A do rozstrzygnięcia przez Komitet Rady Ministrów pozostaje, czy zmiana ta obejmie tylko systemy front-end czy również backendowe.

To bardzo ważna i istotna zmiana, która może wreszcie  wymusić na organach administracji publicznej tworzenie dostępnych serwisów i porzucenie ograniczeń związanych ze stosowaniem zamkniętych i niedostępnych rozwiązań. Wreszcie!

Chcesz pracować w zawodzie? Aktualne oferty:
Oferty dostarcza serwis praca.uxlabs.pl

Comments

  1. macb says:

    zapowiadają się dobre czasy :)))

  2. Piotrek says:

    To że pojawia się tam słowo ‘należy’ może oznaczać że całość będzie tylko martwym zapisem.

    Dopóki nie będzie obowiązku spełniania standardu będą wygrywać najtańsze oferty.