Użytkownicy czytników ekranu używają JavaScriptu!

WebAIM – dość popularna,  niekomercyjna amerykańska organizacja zajmująca dostępnością serwisów WWW, opublikowała wyniki corocznej ankiety, przeprowadzonej na grupie 1245 użytkowników wykorzystujących oprogramowanie czytające zawartość ekranu.

Trzy najbardziej interesujące fakty:

1. Najbardziej popularnym czytnikiem jest JAWS mający prawie 70% rynku

Źródło: http://webaim.org/projects/screenreadersurvey3/

2. Dwie trzecie ankietowanych, stwierdziło że używa screen readerów dla na urządzeniach mobilnych

Źródło: http://webaim.org/projects/screenreadersurvey3/

3. 98% użytkowników oprogramowania do czytania z ekranu używa JavaScriptu

Źródło: http://webaim.org/projects/screenreadersurvey3/

Pozostałe, równie interesujące informacje (m.in. związane z social media, polami long desc i odnośnikami “Skocz do”) znajdują się na stronie projektu.

Chcesz pracować w zawodzie? Aktualne oferty:
Oferty dostarcza serwis praca.uxlabs.pl