Narzędzie – PDF Accessibility Checker

Szwajcarska fundacja The Access for all razem z xyMedia.ch stworzyła bardzo dobre, darmowe narzędzie o nazwie PDF Accessibility Checker (w skrócie PAC), do weryfikowania dostępności plików PDF.

Program na podstawie rekomendacji WCAG2.0 dla PDF, bada listę kontrolną (checklistę) dla wskazanego dokumentu. Całość testu, nawet dla dużych plików trwa kilkanaście sekund. Jako rezultat, otrzymujemy widoczny poniżej ekran z wynikami oraz szczegółowy raport w przeglądarce.

Wynik działania programu na pliku PDF

Dlaczego piszę o tym narzędziu? Większość tworzonych obecnie plików PDF jest tworzonych bez żadnych reguł ani wskazań. Sądzę, że warto przetestować, nawet w niewielkim zakresie, stworzone przez siebie, a dostępne w sieci dokumenty, dokonać w nich zmian i uczynić sieć nieco bardziej dostępną.

Niestety, wg  mojej wiedzy  nie istnieje w Polsce ustawodawstwo, które nakazywałoby przestrzeganie rekomendacji WCAG/WCAG2.0 ani dla administracji plubicznej ani dla biznesu. W Wielkiej Brytanii w obrębie normy PAS 78 istnieje sekcja dla plików PDF a w Stanach Zjednoczonych, dobrze znana sekcja 508 obejmuje również pliki PDF. Ciekawe, kiedy doczekamy się prawnych wymogów tego typu w Polsce…

Aplikację można ją pobrać ze strony fundacji poświęconej programowi, do działania wymaga minimum systemu Microsoft Windows XP oraz Microsoft .NET Framework 2.0 SP2.

Chcesz pracować w zawodzie? Aktualne oferty:

No items, feed is empty.

Oferty dostarcza serwis praca.uxlabs.pl