Grafika – Most common/serious issues of company website

Źródło: Wyniki ankiety przeprowadzonej na grupie 334 badanych, raport Reducing Customer StruggleEconsultancyTealeaf

Chcesz pracować w zawodzie? Aktualne oferty:

Error: Feed has an error or is not valid

Oferty dostarcza serwis praca.uxlabs.pl