Grafika – UPS Pulse of the Online Shopper

Interesujące badania przeprowadzone przez comCast dla firmy kurierskiej UPS, zrealizowane na dużej grupie badanych (n > 3800).

W połowie 2014 roku złe zdjęcia produktów ciągle są argumentem za zakupami na komputerze (vs mobile). Darmowa dostawa to dla 80% badanych ważne kryterium przy zamówieniu, a podobno 60% z nich dodaje dodatkowe produkty do koszyka, aby kwalifikować się do darmowej dostawy.

https___www_ups_com_media_en_2014-UPS-Pulse-of-the-Online-Shopper_pdf https___www_ups_com_media_en_2014-UPS-Pulse-of-the-Online-Shopper_pdf_2 https___www_ups_com_media_en_2014-UPS-Pulse-of-the-Online-Shopper_pdf

Żródło: UPS Pulse of the Online Shopper, comCast, czerwiec 2014

Grafika – The future of mobile (Search & płatności)

jpg

jpg-1

Źródło: The future of mobile, Tony Danova, Business Insider Intelligence

Grafika – Interfejs w windzie

cbuE098

Źródło: Reddit

Grafika – Digital consumption by day

Digital+Omnivores+Webinar+Final_p40

Źródło: The Rise of Digital Omnivores, Mark Donovan, ComScore Blog

Grafika – The Disciplines of User Experience Design

Grafika – The UX Umbrella

Źródło: The UX Umbrella, Dan Willis, Slideshare

 

Grafika – Digital Content Revenue 2005-2011

Źródło: The future of digital,  Henry Blodget, Business Insider

Grafika – Drzewo decyzyjne dla określenia priorytetów użyteczności

Źródło: How to prioritise usability problems, David Travis, User Focus (via Jak ustalić priorytety?, Tebe Gada)

Grafika – Six archetypes of Chineese knowledge workers

Źródło: Five Lessons Learned Doing User Research in Asia, Carissa Carter, UX Mag

Grafika – Mobile activities while watching TV

Źródło: Mobile Shopping Framework: The role of mobile devices in the shopping process, Yahoo! and The Nielsen Company, Yahoo Advertising solutions

Grafika – Design principles for supporting creativity within Web-based self-services

Źródło:  Supporting Creativity Within Web-based Self-services, Elizabeth M. Gerber and Caitlin K. Martin, International Journal of Design Vol.6 No.1 2012, p.89

Grafika – Why do usability problems go unfixed?

Steve Krug i Caroline Jarrett przeprowadzili ankietę na (średnio reprezentatywnej) grupie 131 specjalistów, pytając ich, dlaczego część problemów związanych z użytecznością nie jest rozwiązywana. Na kluczowych miejscach znalazły się brak zasobów (niespodzianka, prawda? :), konflikt opinii i brak decyzyjności. Pełne wyniki zostały przedstawione w formie prezentacji na ostatniej konferencji UPA/UXPA w Las Vegas.

Źródło:  Why do usability problems go unfixed, Steve Krug, Caroline Jarrett, UPA/UXPA 2012, UPA 2012