Krótko – WCAG 2.0 oficjalnie normą ISO

Wczoraj, 15 października 2012 roku standard WCAG 2.0 oficjalnie został normą ISO/IEC 40500:2012.

Źródło: W3C Web Content Accessibility Guidelines 2.0 Approved as ISO/IEC International Standard, w3C (informacja via Dominik Paszkiewicz)

WCAG2.0 oficjalnie w administracji publicznej! Wreszcie!

Jestem ciekaw, czy 17 maja 2012 roku zostanie w przyszłości uznany za kamień milowy w postrzeganiu dostępności w Polsce. Tydzień temu, w Dzienniku Ustaw pojawiło się Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.

W paragrafie 19 rozporządzenia pojawia się następujące zdanie:

W systemie teleinformatycznym podmiotu realizującego zadania publiczne służące prezentacji zasobów informacji należy zapewnić spełnienie przez ten system wymagań Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0), z uwzględnieniem poziomu AA, określonych w załączniku nr 4 do rozporządzenia.

Z kolei w paragrafie 22 (sic!), znajdujemy stwierdzenie, że serwisy internetowe administracji publicznej, należy dostosować do normy WCAG2.0 w ciągu 3 lat od wejścia rozporządzenia.

Można narzekać, że zmiany dotyczą tylko administracji publicznej, a nie całego polskiego Internetu, że to tylko rozporządzenie, które będzie ignorowane (taka opinia pojawia się między innymi w serwisie prawo.vagla.pl), że to za mało i za późno. Ja się cieszę – wreszcie nadgoniliśmy trochę inne europejskie kraje, gdzie takie wymagania od wielu lat są oczywistością. 

Źródło: Ramy Interoperacyjności i minimalne wymagania opublikowane, Piotr Waglowski, Serwis internetowy Prawo.Vagla.pl oraz Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej

Krótko – Nagrania w USA tylko z napisami

Federalna Komisja Łączności w USA, odpowiednik polskiej Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji zadecydowała, że do 30 września 2013 roku wszystkie programy telewizyjne, dostępne online muszą posiadać napisy/podpisy. Podstawą prawną jest tzw. 21st CVAA (Twenty-First Century Communications and Video Accessibility Act of 2010).

The new rules require the following schedule for each category of new video programming to begin full captioning compliance:

  • September 30, 2012: Prerecorded programming that is not edited for Internet distribution;
  • March 30, 2013: Live and near live programming that was recorded within 24 hours of broadcast on television;
  • September 30, 2013: Prerecorded programming that is edited for Internet distribution.

This means that by September 30, 2013, 100% of new video programming shown on television with captions must have captions when shown online. 

Źródło: FCC Announces Internet Captioning DeadlinesNational Association of the Deaf

Wyrwane z kontekstu – The BBC’s Fifteen Web Principles

11. Consistent design and navigation needn’t mean one-size-fits-all: Users should always know they’re on one of your websites, even if they all look very different. Most importantly of all, they know they won’t ever get lost.

12. Accessibility is not an optional extra: Sites designed that way from the ground up work better for all users

Źródło, The BBC’s Fifteen Web Principles, Tom Loosemore,  Tomski.com – Tom Loosemore’s Blog

Prezentacja – Dealing with the 7 Attitudes to Accessibility

Źródło: Dealing with the 7 Attitudes to Accessibility, @KimChatterjee, Ruth Ellison

WCAG 2.0 AA w systemach administracji publicznej!

Wygląda na to, że istnieje szansa, że jeszcze przed tegorocznymi wyborami parlamentarnymi Polska będzie posiadała rozporządzenie prawne, związane z dostępnością stron internetowych urzędów administracji publicznej.

Obecna wersja “Projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych” (lokalna kopia z dnia 22 kwietnia 2011) zakłada w paragrafie 13, że:

§ 13. 1. W systemie teleinformatycznym podmiotu służącym do realizacji zadania publicznego należy zapewnić spełnienie przez ten system wymagań Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0) z uwzględnieniem poziomu AA.

Według informacji Jacka Zadrożnego –  który uczestniczył w konsultacjach z MSWi – A do rozstrzygnięcia przez Komitet Rady Ministrów pozostaje, czy zmiana ta obejmie tylko systemy front-end czy również backendowe.

To bardzo ważna i istotna zmiana, która może wreszcie  wymusić na organach administracji publicznej tworzenie dostępnych serwisów i porzucenie ograniczeń związanych ze stosowaniem zamkniętych i niedostępnych rozwiązań. Wreszcie!

Narzędzie – PDF Accessibility Checker

Szwajcarska fundacja The Access for all razem z xyMedia.ch stworzyła bardzo dobre, darmowe narzędzie o nazwie PDF Accessibility Checker (w skrócie PAC), do weryfikowania dostępności plików PDF.

Program na podstawie rekomendacji WCAG2.0 dla PDF, bada listę kontrolną (checklistę) dla wskazanego dokumentu. Całość testu, nawet dla dużych plików trwa kilkanaście sekund. Jako rezultat, otrzymujemy widoczny poniżej ekran z wynikami oraz szczegółowy raport w przeglądarce.

Wynik działania programu na pliku PDF

Dlaczego piszę o tym narzędziu? Większość tworzonych obecnie plików PDF jest tworzonych bez żadnych reguł ani wskazań. Sądzę, że warto przetestować, nawet w niewielkim zakresie, stworzone przez siebie, a dostępne w sieci dokumenty, dokonać w nich zmian i uczynić sieć nieco bardziej dostępną.

Niestety, wg  mojej wiedzy  nie istnieje w Polsce ustawodawstwo, które nakazywałoby przestrzeganie rekomendacji WCAG/WCAG2.0 ani dla administracji plubicznej ani dla biznesu. W Wielkiej Brytanii w obrębie normy PAS 78 istnieje sekcja dla plików PDF a w Stanach Zjednoczonych, dobrze znana sekcja 508 obejmuje również pliki PDF. Ciekawe, kiedy doczekamy się prawnych wymogów tego typu w Polsce…

Aplikację można ją pobrać ze strony fundacji poświęconej programowi, do działania wymaga minimum systemu Microsoft Windows XP oraz Microsoft .NET Framework 2.0 SP2.

Użytkownicy czytników ekranu używają JavaScriptu!

WebAIM – dość popularna,  niekomercyjna amerykańska organizacja zajmująca dostępnością serwisów WWW, opublikowała wyniki corocznej ankiety, przeprowadzonej na grupie 1245 użytkowników wykorzystujących oprogramowanie czytające zawartość ekranu.

Trzy najbardziej interesujące fakty:

1. Najbardziej popularnym czytnikiem jest JAWS mający prawie 70% rynku

Źródło: http://webaim.org/projects/screenreadersurvey3/

2. Dwie trzecie ankietowanych, stwierdziło że używa screen readerów dla na urządzeniach mobilnych

Źródło: http://webaim.org/projects/screenreadersurvey3/

3. 98% użytkowników oprogramowania do czytania z ekranu używa JavaScriptu

Źródło: http://webaim.org/projects/screenreadersurvey3/

Pozostałe, równie interesujące informacje (m.in. związane z social media, polami long desc i odnośnikami “Skocz do”) znajdują się na stronie projektu.