4 czerwca 2011 – Kansei w praktyce – Warszawa

Już 4 czerwca 2011 roku odbędzie się szóste, coroczne seminarium naukowe “Interfejs użytkownika – Kansei w praktyce”.  Seminarium przeznaczone jest dla:

  • naukowców i praktyków, zajmujących się projektowaniem szeroko rozumianej komunikacji człowiek-komputer,
  • specjalistów odpowiadających w firmach za zapewnienie satysfakcji klienta z jakości użytkowej dostarczanych rozwiązań informatycznych,
  • studentów, doktorantów i wszystkich innych osób, zainteresowanych tematyką projektowania komunikacji człowiek-komputer.

Udział w seminarium jest bezpłatny, ale wymaga wcześniejszej rejestracji na stronie spotkania. Wszystkie wykłady odbywają się w Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych, przy ul. Koszykowa 86 w Warszawie w Budynku A, w Auli Głównej.

Program spotkania  (za stroną organizatora)

Otwarcie, powitanie 11:00-11:10
Lp Prelegent Instytucja Tytuł
Część I
1. Keynote speaker:
Pieter M.A. Desmet
11:10-12:00
Delft University of Technology, Holandia Nine Sources of Product Emotion
2. Wiesław Gdowicz, Joanna Jaroszyńska
12:00-12:30
ASP Katowice Emocje a produkt
3. Anna Maria Wieczorek,
Zuzanna Kłyszejko, Agnieszka Szarkowska,
Izabela Krejtz
12:30-13:00
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Uniwersytet Warszawski Accessibility of subtitling for the hearing-impaired
4. Marcin Wichrowski
13:00-13:30
PJWSTK Warszawa Rola nowych technologii w projektowaniu interfejsów medycznych urządzeń ultrasonograficznych
5. Piotr Jardanowski
13:30-14:00
Symetria Moderowane a niemoderowane zdalne badania użyteczności z użytkownikami. Porównanie metod
Przerwa obiadowa 14:00 – 15:00
Część II
6. Wiesław Gdowicz, Marta Więckowska
15:00-15:30
ASP Katowice Gest naturalny, a liniowa percepcja gestu
7. Dmitrij Zatuchin
15:30-16:00
Politechnika Wrocławska Webgraph – system do analizy i syntezy struktur serwisów www
8. Bohdan Ludwiszewski, Krzysztof Redlarski, Jacek Wachowicz
16:00-16:30
Politechnika Gdańska Możliwości zastosowania metody Kansei Engineering w projektowaniu usług on-line dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym.
9. Piotr Bączyk, Łukasz Szóstek
16:30-17:00
Orange Labs Poland Co warto wiedzieć projektując interfejsy użytkownika w dużej firmie
10. Zuzanna Kłyszejko, Anna Wieczorek, Justyna Sarzyńska, Tomasz Soluch, Karolina Chmiel, Agnieszka Szóstek
17:00-17:30
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, OPI, Neuro Device Group Sp. z o.o. The influence of text visualization on the screen on eye movements and information processing
11. Małgorzata A. Płotka, Paweł Syty
17:30-18:00
Politechnika Gdańska Komunikacja człowiek-komputer w interaktywnych symulacjach doświadczeń fizycznych
12. Stanisław Zabramski
18:00-18:30
Uppsala University, Szwecja Quickly touched – Shape replication with use of mouse, pen- and touch-input

Dodatkowe informacje  na temat spotkanie dostępne są na stronie konferencji – http://kansei.pjwstk.edu.pl/

Spotkanie organizowane jest we współpracy z ACM CHI Poland.

Chcesz pracować w zawodzie? Aktualne oferty:
Oferty dostarcza serwis praca.uxlabs.pl