Archives for April 2013

Wyrwane z kontekstu – Why Map Service ecologies?

W sumie to można to powiedzieć o każdej metodzie badawczej :)

As an exercise, mapping a service ecology can be very effective in a client workshop as a means to broaden the project space. It helps people to think beyond their own business or organizational concerns and see how what they are doing fits into the wider context of people’s lives and society. At the same time, it is important not to fall in love with the mapping exercise itself. Service ecologies can grow infinitely large, and if you do not focus on the results you are looking for, you can end up having mapped the whole world and not know what to do with it. It is important to define the boundaries of the map so you do not continue on forever.

Źródło: Describing the Service Ecology, Andy Polain, Lavrans Løvlie, Ben Reaso, Service Design: From Insight to Implementation, p.83, Rosenfeld Media 2013

Relacja z warsztatów – Mapping the User Experience with Alignment Diagrams

Niniejszy tekst jest pierwszą z kilku relacji  przygotowanych przez Joannę Kwiatkowską w ramach konferencji CHI 2013. Asię możecie znać między innymi z jej badań w firmie Play, warsztatów związanych z personami, wykładu na ostatnim UX Poland, czy raportu Profil Specjalisty UX 2012.

W drodze na CHI 2013, które w tym roku odbywa się w Paryżu, miałam przyjemność uczestniczenia dzisiaj w warsztatach, w Kolonii ramach konferencji Df Experience Cologne 2013. Szczerze powiedziawszy, wydarzenie to było dla mnie wcześniej kompletnie nieznane, kojarzyłam tylko pojedyńcze nazwiska prelegentów: Andrea Resmini, czy Peter Dousa (uczestnicy Polish Information Architecture Summit). Postanowiłam jednak zaryzykować i kupiłam wejściówkę.

Warsztatem, który najbardziej mnie zainteresował były zajęcia prowadzone przez Jim’a Kalbacha, który obecnie pracuje na stanowisku Principal User Experience Designer w firmie Citrix. W Polsce znany jest głównie dzięki wydawnictwu Helion, które w 2008 roku wydało jego książkę Projektowanie nawigacji strony www. Optymalizacja funkcjonalności witryny.

Wprowadzenie

Czterogodzinne warsztaty były całkowicie poświęcone tematyce Alignment Diagrams, które wg Jima są najlepszym sposobem na “wypracowanie harmonii pomiędzy użytkownikami, biznesem, kontentem oraz technologią”. To z kolei umożliwia opowiedzenie “a story about an ideal interaction between an individual and an organization and about the benefits each realizes from the interaction” co stanowi podstawę Value Centred Design.

W niemiecko-holendersko-rosyjsko-polskim składzie zgłębialiśmy czym tak naprawdę są Alignment Diagrams. Definicją, która chyba spodobała mi się najbardziej podała Brigit Moger z International School of Design w Kolonii:

(It is a) tool to move from the creative playroom to the influential boardroom.

Do Alignment Diagrams można zaliczyć:

 • mapy doświadczeń (experience maps),
 • service blueprints,
 • mapy izometryczne (więcej na ten temat w prezentacji Paula Kahna),
 • modele mentalne (więcej na ten temat w książce Indi Young: Mental Models).

Kiedy należy z nich korzystać? Według Kalbacha bardzo wcześnie, czyli na etapie business strategy zanim przystąpimy do fazy projektowania, nie mówiąc już o implementacji.

jury_selection_oxford_p11

Przykład mapy doświadczeń – wybór ławy przysięgłych

Czym powinien charakteryzować się dobry Alignment Diagram?

 • holism  – przedstawienie doświadczeń użytkownika, nie produktów,
 • multiplicity – opisanie różnych przypadków z perspektywy klienta oraz biznesu,
 • interaction – prezentowanie touchpointów między klientem i bizensem,
 • visualization  – przedstawienie wszystkich zachowań użytkowników w graficznej, zagregowanej formie,
 • self evidence – diagram nie powinien wymagać tłumaczenia,
 • relevance – zaadresowanie prawdziwych problemów biznesowych,
 • validity – dane w diagramie pochodzą z badań, posiadamy dowody ich rzetelnej realizacji.

Jak wyglądają poszczególne etapy pracy z Alignment Diagrams

Zdefiniowanie problemu

Należy określić cele biznesowe oraz strategię:

 • segmenty użytkowników (grupy docelowe),
 • zakres (B2C, B2B, etc.),
 • obszar zainteresowania,
 • etc.

Przygotowanie briefu

Na opracowanie Alignment Diagrams, których podstawę stanowi research, powinniśmy zdaniem Jima przeznaczyć od 4 do 6 tygodni.

W briefie powinniśmy uwzględnić:

 • overview,
 • goals,
 • approach,
 • deliverables,
 • roles & responisibilities,
 • costs.

Należy również dokonać wyboru typu Alignment Diagram, który będzie najbardziej odpowiedni do rozwiązania danego problemu biznesowego:

What story do you want to tell?

 • Experience Map: overall brand experience; chronology of customer activity, moments of thruth, pain points
 • Service Blueprints: interaction with a service; chronology of touchpoints; improving back-end processes
 • Mental Models: Detailed model of human behaviours, hierarchical (finding opportunities, but you cannot cut corners)
 • Isometric Map: detailed view of content and systems, including back-office roles and processes; spatial.

Koszt takiego przedsięwzięcia (uwzględniając rekrutację użytkowników, podróże, transkrypcję materiałów) wynosi 8000-17500 Euro (Niemcy & Holandia).

Research

Jim proponuje, aby badania przeprowadzać w następujący sposób:

 1. Zapoznaj się ze wszystkimi istniejącymi raportami i badaniami (wewnętrznymi oraz zewnętrznymi)
 2. Przeprowadź wywiady wewnętrzne
  • zweryfikuj postawione przez siebie hipotezy,
  • zidentyfikuj braki wiedzy dotyczące użytkowników.
 3. Przeprowadź wywiady zewnętrzne
  • 4-6 użytkowników per segment,
  • 60-90 minutowe sesje,
  • spotkania powinny odbyć się twarzą w twarz,
  • zadawaj pytania otwarte,
  • skupiaj się na zadaniach, celach i problemach.

Podczas prowadzenia wywiadów warto korzystać z następujących technik:

 • critical incident,
 • typical day,
 • recommendations,
 • 5 whys.

Interviewing people – it is getting hundreds of pages, but the most important is to cut everything into two dimentions. (Jim Kalbach)

Jeden z uczestników warsztatów zareklamował mającą wkrótce się ukazać książkę Interviewing users autorstwa Steve’a Portigall’a, poruszającą bardzie szczegółowo tematykę przeprowadzania wywiadów.

Analiza danych i przygotowanie diagramu

Diagramy stanowią composite pictures of a customers journey. Rolą badacza/projektanta jest zagregowanie odpowiednich obrazów. Można tego dokonać na dwa sposoby:

 • the long way: wykorzystanie odpowiedniego oprogramowania, które umożliwi nam kodowanie odpowiednich insightów. Wybrane fragmenty są następnie grupowane, a dzięki temu możemy wyróżnić odpowiednie wzorce oraz przepływy (patterns & flows),
 • the short way: stworzenie arkusza, np. w Excelu, który przed realizacją badania został podzielony na fazy (np. activities, goals, moments of truth, pains, etc.) i typy interakcji. Taki arkusz jest uzupełniany w trakcie zapoznawania się z notatkami pochodzącymi z wywiadów i w miarę potrzeby rozbudowywany.

Podsumowane w ten sposób dane mogą być przedstawione w postaci:

 • tabeli,
 • timeline,
 • flow-chart.

Dla wzmocnienia pewnych elementów przedstawianej historii warto zastosować różne kolory, ikony.

Experience map – it is art, not science (Jim Kalbach)

Przykładowe mapy:

Ewangelizacja

Moim zdaniem była to najciekawsza i najbardziej wartościowa część warsztatów. Jim podkreślił, że bazując na swoim doświadczeniu, odradza nam tworzenie długich raportów podsumowujących badania, czy też przedstawiających wnioski wynikające z Alignment Diagrams, których i tak nikt nie czyta. Co warto/należy zrobić w zamian?

 • Wysłać zaproszenia do udziału w warsztatach do wszystkich zainteresowanych danymi przedstawionymi na diagramach. Można załączyć krótkie podsumowanie otrzymanych wyników.
 • Przygotować ćwiczenia kreatywne, które pomogą nam zaangażować uczestników warsztatów, np. czytanie diagramu (poszczególne sekcje przez daną grupę), nadawanie punktacji poszczególnym problemom, ocena company’s performance w poszczególnych fazach przedstawionych na Experience Map, zaznaczenie tzw. moments of truth, analiza SWOT, etc.
 • Przeprowadzić warsztaty, których ostatnim krokiem powinno być ustalenie planu działania poprawy sytuacji/wdrożenia nowych rozwiązań,
 • Przesłać do wszystkich uczestników warsztatów podsumowanie wraz z listą priorytetów.

Jakie korzyści może odnieść z takiego podejścia biznes:

 • zidentyfikowanie słabości, braków,
 • wyróżnienie tzw. opportunities,
 • zdobycie przewagi konkurencyjnej.

Jim wspomniał ponadto, że dodatkowym rezultatem wynikającym z opracowania Alignment Diagrams są tzw. supplementary documents, które zawsze przekazuje klientowi (zestaw obserwacji/insightów związanych np. z produktem klienta, które nie dotyczyły danej dziedziny problemu, dlatego nie mogły znaleźć się na diagramie). Nie ukrywam, że bardzo ucieszyła mnie ta uwaga,  ponieważ było to jednym z tematów mojej prezentacji na UXPoland.

Podsumowanie

Dlaczego warto korzystać z diagramów?

 • pomagają nam w prosty sposób zwizualizować złożone dane,
 • przedłużają czas życia zgromadzonych informacji,
 • ułatwiają zdiagnozowanie problemów,
 • pomagają zidentyfikować punkty, w których należy stworzyć wartość,
 • dzięki nim otrzymujemy tzw. big picture, 
 • dostarczają opportunities for growth.

Jedną z warości, którą wyniosłam z warsztatów Jima Kalbacha była możliwość uczestniczenia w ćwiczeniu, którego celem było nabycie umiejętności prowadzenia dialogu z klientem, którego miałam przekonać do sfinansowania mapowania UX z wykorzystaniem Alignment Diagrams. Korzystając z bardzo pomocnej tabeli zawierającej obiekcje (np. We already do market research) oraz arguments, pozytywnie (do usunięcia) udało mi się przekonać mojego oponenta-partnera pochodzącego z Moskwy.

Warsztaty z Jimem są godne polecenia. Wkrótce kolejna okazja: IA Konferenz 2013 (2 maja), Berlin: UX Strategy: Design to Solve Business Problems.

Przykład redesign-u serwisu pogoda.wp.pl

Adrian Dampc i Oskar Szymczyk w Wirtualnej Polski przestawili w ramach konferencji UX Poland oraz na blogu Adriana case study poświęcony redesignowi serwisu pogoda.wp.pl. Omawiany przykład zawiera sporo interesujących obserwacji i wniosków ze zrealizowanego projektu.

Wg mnie jedną z najciekawszych informacji prezentowanego case-u jest ten fragment:

Początkowo mieliśmy w planach tylko “przemalowanie” serwisu, czyli zmianę grafiki i poprawienie najbardziej irytujących problemów z użytecznością. Grafika była jednak tylko wierzchołkiem góry lodowej.

Problem leżał też w samej prognozie. Informacje w serwisie nie zawsze przekładały się na rzeczywistość. To właściwie dyskwalifikujące dla serwisu pogodowego.

Ciekawe jest nie tyle to, że specjaliści UX postawili słuszną diagnozę, ale to że udało się zamiast popularnego “przemalowywania serwisu” czy “zmiany skórki” dokonać zmian (w typ przypadku zmiany operatora dostarczającego informacje o pogodzie), które miały realny wpływ na zwiększenie satysfakcji i wzrost ilości użytkowników (niemal czterokrotny).
Chciałbym wierzyć, że opisane przez chłopaków podejście stanie się standardem a nie wyjątkiem ;)

Zródlo: http://www.uxwatch.pl

Zródlo: http://www.uxwatch.pl

Wyrwane z kontekstu – How Facebook Did UX Testing For Facebook Home

Q:Was Facebook Home UX research unique in any way, compared to testing that has gone into other Facebook products or features?

A: One of the most interesting things about this research was the fact that we actually used so many different techniques: the diary study, interview, and observation, user surveys. We used logging for different types of events. We used focus groups. We had internal conversations with users to get feedback as well. I think the combination of those different approaches allowed us to see some patterns emerge and focus on the right things. Each of those individually was really usable for certain types of interactions, to cover certain types of issues that the product has. The combination was something that was really interesting and I think really paid off in the end.

(…)

Q: How many people are we talking about, total?
A: I interviewed around 60 people with the diary study. The amount of data that we required, the amount of feedback, and the level of interaction that we had with each of those participants. For the first batch, we had around 12 people doing the diary study and for the second one we had around 10 people doing the diary study over the course of four or five weeks. Each of these users was interviewed several times. They provide feedback four or five times a week, so it’s a pretty intense study and we couldn’t do it with a lot of people. Usually, this type of approach is used with fewer people, actually, but because of the importance of this project and the type of experience that we’re providing, so intense. It’s interesting and different from what people are used to.

Źródło: How Facebook Did UX Testing For Facebook Home (With Fewer Than 60 People), Chris Dannen, Fast Co.Labs

Wrocław – Warsztaty UX – 14 czerwca 2013

WarsztatyUX_logo

Jest mi niezwykle miło, że serwis UXLabs został poproszony o objęcie stałym patronatem medialnym wrocławskiego wydarzenia o nazwie Warsztaty UX. Jak wspominałem przy okazji poprzedniego wydarzenia tego typu we Wrocławiu, koncepcja imprezy polega na krótkim wprowadzeniu teoretycznym i zajęciach praktycznych, poświęconych rozwiązywaniu konkretnych problemów projektowych.

Najbliższe spotkanie ma odbyć się 14 czerwca 2013 roku i będzie poświęcone wykorzystaniu metody sortowaniu kart. Problem projektowy, który będzie omawiany w trakcie warsztatów, związany będzie z serwisem Gumtree.pl i będzie realnym problemem, wykrytym w trakcie badań użyteczności.

Agenda spotkania:

18.00 – 18.05 – Przywitanie gości
18.05 – 18.15 – Technika UX: prezentacja na temat sortowania kart
18.15 – 18.30 – Kontekst: o problemie projektowym Gumtree.pl opowie Iga Mościchowska
18.30 – 20.00 – Tworzenie rozwiązań w grupach
20.00 – 21:00 – Omówienie projektów przy pizzy

Spotkanie odbędzie się w jak poprzednio w  przestrzeni coworkingowej Idea Place przy Placu Solnym 15 we Wrocławiu (mapa).

Informacje szczegółowe i zapisy (jeszcze nie uruchomione) znajdują się  na stronie spotkania Warsztaty UX.

Zdjęcia z poprzedniego spotkania (autorstwa Barbary Lubczańskiej).

 

Krótko – Relacja z UX Poland

Robert Drózd z Webaudit/Świat Czytników napisał rozbudowaną relację z UX Poland. Lepszej bym nie napisał… więc polecam ;)

Wyrwane z kontekstu – Proces redesignu Allegro

TC: A z ilu etapów składał się cały proces?
52, bo to były tygodniowe iteracje, oprócz może jednej, która rozdzielona świętami w maju, trwała 2 tygodnie. Teraz trwają kolejne iteracje. Rozpoczęliśmy procesem projektowym, potem doszedł proces implementacyjny, a ostatni był proces delivery, który dostarczył gotowe funkcjonalności. Te procesy się zaplatały naprzemiennie i współdziałały ze sobą tak, że to co projektowaliśmy przechodziło do zespołu scrumowego, który dawał nam feedback, co jest nie tak i co nie działa, co trzeba poprawić. Tak samo uruchamialiśmy testy i badania, zapraszaliśmy na takie badania, testy np. 8-10 użytkowników, którzy oglądali serwis na danym etapie, dzięki czemu zawsze dowiadywaliśmy się czegoś nowego. Przykładowo funkcjonalność odwróconych breadcrumbs, które zaprojektowaliśmy, trzeba jednak przeprojektować i upodobnić do stanu pierwotnego albo zamiast popularnych kategorii trzeba dać pełne drzewo kategorii, bo użytkownicy po prostu nie chcieli takich rozwiązań.

PS: W samym procesie brały udział zespoły: projektowy i scrumowe, gdzie pierwszy składał się z 3 designerów ux i designer-grafik oraz product ownera z biznesu. Mniej więcej na przełomie maja i czerwca, pierwszy zespół scrumowy rozpoczął prace nad stroną główną oraz stronami działów, a także nad zmianą nawigacji. Zmianę nawigacji rozumiem, jako „dobranie się” do prawie każdej podstrony serwisu, czy to w moim allegro, czy to na stronie przedmiotu, czy to stronie listingu i przemodelowanie tych nagłówków, które się pojawiają, a jak się domyślacie, to nie jest to jeden nagłówek tylko kilkanaście, które są w serwisie. Były też zmiany w procesie zakupowym. Nie chcemy, aby nasi użytkownicy podczas zatwierdzania zakupu mogli być rozpraszani innymi ofertami, więc tutaj też upraszaliśmy nagłówki. Końcówka sierpnia, początek września dołączyły dwa kolejne zespoły scrumowe, które zajmowały się procesem zakupowym czy listingami, pracowały tak naprawdę do ostatniego momentu i developowały zaprojektowane przez nas zmiany.

Źródło: Jak to było z tym nowym Allegro? Wywiad z Piotrem Szatybełko i Piotrem Płysiem z Grupy Allegro, Tomasz Chojecki, Antyweb.pl

O procesie redesignu Allegro będzie również mówił jutro na konferencji UX Poland Robert Kozłowski w prezentacji Allegro – Projektowy efekt motyla.

Wyrwane z kontekstu – Joshua Porter

Bardzo dobry wywiad z Joshua Porterem. Poniżej mój ulubiony fragment:

When I worked at User Interface Engineering with Jared Spool and the gang there we were paid very good money to write these enormous reports, but the thing was, that’s just actually for posterity’s sake. The real job is communicating the results immediately to the design team. If we’re not doing that, then no report is ever going to create empathy. I heard wireframes and some other things called “bill-liverables” the other day. Deliverables that you bill for.

Źródło: An interview with Joshua Porter, Des Traynor, Inside Intercom

UI Stencils – Szablon przeglądarki do tablic

Jedną z rzeczy, która zaskakuje mnie w firmie UI Stencils to umiejętność tworzenia i promocji kompletnie niepotrzebnych gadżetów, które aż chciałoby byłoby posiadać. Po wzornikach do Androida i iPhone-a, responsywnych linijkach przyszła pora Browser Whiteboard Stencil, czyli mówiąc bardziej po polsku: szablony do tablic. Wygląda to trochę dziwnie, co możecie zobaczyć na zdjęciu poniżej. Cena produktu to “jedyne” 59 dolarów + koszty przesyłki (11$).

whiteboard-stencil-3

UX Bookclub – Trójmiasto – 11 kwietnia 2013

Luke-W-mobile-first-book-cover-a-book-apart.gifUX3 – Trójmiejska grupa user experience zaprasza 11 kwietnia 2013 roku o godzinie 19:00 na spotkanie z kategorii UX Book Club.

Tematem przewodnim wydarzenia będzie głośna swego czasu książka Luke-a Wróblewskiego Mobile First, którą można zakupić na stronie wydawcy A book Apart.

Spotkanie odbędzie się na antresoli w Cafe Fikcja, mieszczącej się przy al. Grun­waldzka 99⁄101 w Gdańsku Wrzeszczu.
Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.

Dodatkowe szczegóły na stronie wydarzenia na Facebooku.

UX Poland 2013 – Warszawa – 17-18 kwietnia 2013

Największa branżowa konferencja UX Poland (w ubiegłych latach Polish IA Summit) odbędzie się w tym roku w dniach 17-18 kwietnia w Warszawie .  Wśród prelegentów znajdą się między innymi: Bill W Scott z Paypala (autor książki Designing Web Interfaces), Claire Rowland czy Chris Chandler z Disneya. Polskie projekty i wdrożenia będą omawiane m.in. przez Krzysztofa Piwowara, Ewę Sobulę, Joannę Kwiatkowską, Bartka Mozyrko czy Adriana Dampca.

Na które prelekcję warto zwrócić uwagę?

W tym roku po raz pierwszy konferencja posiada dwa równoległe potoki i 30 prelegentów. Uczestniczenie we wszystkich wykładach nie będzie więc możliwe. Dla własnej wygody przygotowałem więc listę prelekcji, które wydają mi się godne uwagi. Siłą rzeczy wybór ten jest bardzo bardzo subiektywny. Częściowo opiera się na przedstawionych na stronie UX Poland abstraktach, częściowo na przeczuciach ;)

Dzień pierwszy

 • Mediated Social Touch: The skin as canvas for communication design, Wijnand Ijsselsteijn
 • Design it in 14 days – our first time on Windows 8 UI in mobile, Krzysztof Piwowar, Kamil Łukasiewicz
 • Getting UX done, Ian Fenn
 • Designing with expert users in mind ­ easier, harder, different, Ewa Sobula, Tomasz Rupik
 • Research in service design, Paulina Makuch
 • Siri, did I leave the oven on? Mundane UX design for the connected home, Claire Rowland

Dzień drugi

 • Software vs. Design Thinking – o inicjatywie wprowadzania UX w naszej firmie, Joanna Strzelec, Jakub Andrzejewsk
 • My first mobile phone. The short story about young service designers at Play, Joanna Kwiatkowska, Magdalena Plichta
 • Lean UX engineerign: applying lean startup principles to design & engineering, Bill W. Scott
 • Pogoda.wp.pl – good UX as a way to commercial success, Oskar Szymczyk, Adrian Dampc
 • Bringing the Magic Online,  Chris Chandler

Koszt

Udział w konferencji jest płatny i wynosi 1450 PLN za 2 dni, co jest znaczącym kosztem, choć w jakiejś części  uzasadnionym, biorąc pod uwagę ilość prelekcji i miejsce spotkania.

Zarejestrowanym członkom CHI Polska przysługuje 10% zniżki od tej kwoty.

Miejsce

W tym roku konferencja odbędzie się w kinie Praha na warszawskiej Pradze. Oznacza to, że w tym roku wreszcie możemy liczyć na dobrze działającą klimatyzację i wygodne fotele ;)

Strona konferencji: www.uxpoland.com

Serwis UXLabs jest jak co roku patronem medialnym konferencji.

Grafika – Digital consumption by day

Digital+Omnivores+Webinar+Final_p40

Źródło: The Rise of Digital Omnivores, Mark Donovan, ComScore Blog