Metoda – Navigation stress test

Keith Inston, autor znany m.in. z napisanego w 1997 (!) roku artykułu “Site Usability Heuristics for the Web”, jest twórcą metody szybkiego przetestowania jakości nawigacji w serwisie WWW. Test ma znaleźć odpowiedzi na trzy pytania:

 • gdzie jestem?
 • co mogę tutaj znaleźć?
 • gdzie mogę dalej pójść?

Realizacja tego badania jest prosta, a wyniki bywają zaskakujące.

 1. Zbierasz ludzi dobrze znających (właściciele produktu, projektanci, team leaderzy) serwis, który tworzycie/badacie/analizujecie.
 2. Wybierasz stronę z trzeciego, czwartego poziomu nawigacji.
 3. Drukujesz ją w kolorach szarości, pozbawiasz miejsc, gdzie byłyby widoczne URLe strony.
 4. Wszyscy zakładacie, że odwiedzacie stronę po raz pierwszy.
 5. Odpowiadacie na poniższe pytania, zaznaczając na kartach omawiane obszary
Pytanie dotyczące nawigacji Zaznacz na papierze
O czym jest ten serwis? Narysuj prostokąt dla tytułu który odpowiada na to pytanie lub opisz na kartce
Co to za serwis? Obrysuj kółkiem nazwę, lub napisz na kartce
Jakie są główne działy tego serwisu? Oznacz literą X
Do jakiej głównej sekcji należy strona, którą obecnie analizujesz? Narysuj trójkąt w obrębie X
Jak dostać się o jeden poziom wyżej? Oznasz literą U
Jak dostać się do strony głównej serwisu? Oznacz literą  H
Jak dostać się do “szczytu” tej kategorii na stronie? Oznacz literą T
Co reprezentuje każda z grup linków?? Zaznacz główne grupy pozostałych linków.

 • D:  więcej szczegółów właśnie oglądanej strony
 • N:  okoliczne strony z tego samego działu
 • S:   strony z serwisu, ale spoza kategorii
 • O:  strony spoza serwisu
Jak można się dostać do tej strony, z głównej strony serwisu? Zapisz to jako serię wyborów Strona 1 > Strona 2 > … Połącz elementy które łączą się z wyborami

6. Zbierasz kartki i jako moderator analizujesz otrzymane odpowiedzi z zespołem

Bardziej szczegółowy opis tej metody wraz z przykładem i historią znajduje się na stronie Keitha.

Chcesz pracować w zawodzie? Aktualne oferty:
Oferty dostarcza serwis praca.uxlabs.pl