Metoda – Czarnoksiężnik z Krainy Oz


Metodą badawczą z prawdopodobnie najbardziej pocieszną nazwą jest “Czarnoksiężnik z krainy Oz”. Pod tym terminem, kryje się bardzo ciekawa metoda testowania, która pozwala na zbadanie “na gorąco” mało zaawansowanych interfejsów (lo-fi prototype), systemów mowy oraz aplikacji bazujących na języku naturalnym.

Koncepcja badania polega na takiej interakcji pomiędzy użytkownikiem a testowanym systemem,  aby użytkownik nie posiadał wiedzy, że interfejsy (lub odpowiedzi) które otrzymuje pochodzą od człowieka, a nie systemu. Użytkownik generujący tego typu odpowiedzi, nosi nazwę Wizarda (Czarnoksiężnika) :)

Jakie dzięki temu można uzyskać korzyści? Autorzy serwisu UsabilityNet, definiują to następująco:

  • gather information about the nature of the interaction
  • test which input techniques and sensing mechanisms best represent the interaction (so that subsequent effort developing or adapting sensing technologies is appropriately directed)
  • test the interaction of a device before building a functional model
  • find out the kinds of problems people will have with the devices and techniques
  • investigate aspects of the products form such as visual affordance (whether the product shows how it can be used)

Krótki scenariusz badania można znaleźć na rozwijanym przez Usability Professionals’ Association serwisie Usability Body of Knowledge.

Warto też poczytać o badaniach przeprowadzanych z użyciem tej metody:
Potential Benefits of Human-Like Dialogue Behaviour in the Call Routing Domain
Experiences of an in-service Wizard-of-Oz data collection for the deployment of a call-routing application (dostęp ograniczony)
Mobile Game Prototyping with the Wizard of Oz

Chcesz pracować w zawodzie? Aktualne oferty:
Oferty dostarcza serwis praca.uxlabs.pl

Trackbacks