Grafika – Mobile Application Lifecycle

Źródło: The Lifecycle of a Mobile App, a User’s Perspective, Michael Griffith, UXmatters

Chcesz pracować w zawodzie? Aktualne oferty:
Oferty dostarcza serwis praca.uxlabs.pl