Grafika – Why do usability problems go unfixed?

Steve Krug i Caroline Jarrett przeprowadzili ankietę na (średnio reprezentatywnej) grupie 131 specjalistów, pytając ich, dlaczego część problemów związanych z użytecznością nie jest rozwiązywana. Na kluczowych miejscach znalazły się brak zasobów (niespodzianka, prawda? :), konflikt opinii i brak decyzyjności. Pełne wyniki zostały przedstawione w formie prezentacji na ostatniej konferencji UPA/UXPA w Las Vegas.

Źródło:  Why do usability problems go unfixed, Steve Krug, Caroline Jarrett, UPA/UXPA 2012, UPA 2012

Chcesz pracować w zawodzie? Aktualne oferty:
Oferty dostarcza serwis praca.uxlabs.pl

Comments

  1. Problemem jest fakt, iż bez 2-stronnej komunikacji z klientem tak naprawdę praca UX researchera idzie na marne, gdyż jej efekt jest zbyt syntetyczny i oderwany od rzeczywistości/otoczenia, w którym działa firma.

    Sztuką jest znalezienie “złotego środka”, natomiast zdaje się, że każdy “new-born” UX ignoruje ten fakt, co innego ludzie, którzy faktycznie znają problemy swoich klientów i potrafią wskazać im sposoby wdrożenia innowacji.