Grafika – Performance Matters

Źródło: Prezentacja Why You Should Design for Mobile First, Luke Wróblewski, konferencja User Interface 15 (9.11.2011)