Grafika – Demystifing design

Źródło: Sketchnoting IxDA 2012, Chris Noessel, Cooper Journal

Oferty dostarcza serwis praca.uxlabs.pl