Grafika – Demystifing design

Źródło: Sketchnoting IxDA 2012, Chris Noessel, Cooper Journal

Chcesz pracować w zawodzie? Aktualne oferty:
Oferty dostarcza serwis praca.uxlabs.pl